REINADO DE SABELA II

Este período, onde Sabela II asume por si mesma a dirección do Reino de España, comeza precisamente coa maioría de idade de Sabela II con só 13 anos, que foi concedida especialmente polas Cortes. Esa declaración violaba a Constitución de 1837, que fixaba a maioría de idade en 17 anos. O voto a favor da maioría de idade foi rexistrado na Lei número 174 das Cortes, celebrada o 8 de novembro de 1843 (18). O resultado publicarase dous días despois, o 10 de novembro de 1843. Isto fíxose para evitar unha terceira rexencia.

En 1843, o xeneral Narváez regresou a Valencia e o 23 de xullo de 1843 entrou en Madrid, vencendo ás tropas esparteristas de Seoane en Torrejón de Ardoz, substituíndo a Xoaquín María López como presidente da goberno.

Son importantes para entender este período, os períodos e eventos relacionados:

Índice 

REINADO DE SABELA II: Década Moderada

Co comezo do Reinado de Isabel II, foi proclamada raíña o 10 de novembro de 1843 cando chegou. maior de idade Aos 13 anos. O primeiro período do seu reinado coñécese como a Década Moderada, porque o goberno estaba dominado polo partido moderado.

O Goberno de Ramón María Narváez Martínez tivo que enfrontarse ao partido progresista e, ademais, aos pronunciamentos militares contra o goberno.

Unha das consecuencias do triunfo do Pronunciamento de Narváez foi o regreso do exilio da Raíña Nai, María Cristina de Borbón Dos Sicilias, en febreiro de 1844, quen dirixiu unha das camarillas que influenciaron á Raíña Sabela II no liberalismo moderado.

Os preceptos constitucionais adaptáronse á Lei Electoral do 18 de marzo de 1846 que restrinxiu o sufraxio activo que estaba condicionado aos españois maiores de 25 anos que pagasen 400 reais de contribución directa e a determinadas categorías profesionais que pagaban a metade.

A reforma do sistema fiscal recollida na Lei de orzamentos do 23 de maio de 1845 que elaborou Alejandro Mon y Menéndez saneou a quebrada Facenda Española como consecuencia das guerras carlistas, esta reforma mantívose ata 1900 cando foi substituída pola de Raimundo Fernández Villaverde.

1843 Lexislatura 1843
1843 Lexislatura 1843-1844
1844 Eleccións
1844 Lexislatura 1844-1845
1845 Lexislatura 1845-1846
1846 Lexislatura 1846-1847
REINADO DE SABELA II: Xuntas Revolucionarias en Galicia

En Galicia creáronse xuntas locais revolucionarias que asumiron o poder municipal. O 18 de xuño de 1843 constituíuse a Xunta da Coruña; o 19 de xullo, a de Lugo; o 12 de xullo, a de Ferrol; o 21 de xullo, a de Vigo e Ourense, e o 24 de xullo o de Santiago de Compostela.

O Partido Progresista, como no resto de España, dividiuse entre os partidarios de Espartero e a súa camarilla de Ayacuchos e os seus detractores.

Os esparteristas foron maioritarios en Lugo e Pontevedra. O Exército fallou a favor de Espartero en Ferrol e Vigo. A Xunta Provincial de Lugo acabou apoiándose decididamente contra Espartero.

Os moderados situáronse fronte a Espartero e foron maioritarios na A Coruña, Ourense e Santiago.

A Xunta de Lugo o 11 de xullo de 1843 nomeou a Benito María Plá Primeiro Comandante da Milicia Nacional.

O 15 de xullo de 1843 créase a Xunta Central de Galicia, situada tamén na cidade de Lugo.

Durante as revolucións de 1843, nalgúns lugares de Galicia os que foran humillados e oprimidos en setembro de 1840 vingáronse, chegando a correr a mesma ou peor sorte. O caso da pelexa entre Noia e A Pobra do Caramiñal deixou un derramamento de sangue terrible.

REINADO DE SABELA II: Revolucións durante este período

As cousas non se calmaron durante o reinado oficial da Raíña Sabela II.

De setembro a novembro de 1843 tivo lugar unha revolta en Barcelona progresista chamado La Jamancia. Os xamancios alzáronse en armas contra o Goberno, sendo o primeiro levantamento popular contra o Estado liberal en España. Durante esta revolta, a cidade foi bombardeada e asediada por orde do capitán xeral de Cataluña, José Laureano Sanz y Soto de Alfairzaz, atribuído ó xeneral Juan Prim y Prat, que daquela estaba asediando Gerona.

O Pronunciamento de Medina en Noia, duramente reprimido.

O 13 de novembro de 1844 tivo lugar un novo levantamento, esta vez de progresistas, dirixido polo xeneral Martín Zurbano Baras, que falou en Néjara, Logroño, proclamando o restablecemento da Constitución de 1837 e o retorno do liberalismo progresista e o seu máximo partidario Baldomero Espartero. O alzamento fracasou pola falta de iniciativa do resto dos militares esparteristas implicados nel desde as demais provincias da Península. En Galicia os Oficiais do Rexemento de Zamora pronunciaron sen éxito, que nese ano de 1844 estableceuse como guarnición da Coruña.

REINADO DE SABELA II: Constitución de 1845

Durante a Década Moderada, un período de tempo que se extende aproximadamente 10 anos desde o nomeamento de Sabela II como monarca do Reino, unha nova constitución elaborouse cun corte moderado onde se reverteron moitos dos dereitos cidadáns das anteriores constitucións.

No texto da Constitución de 1845 (26) xa non aparece a fórmula revolucionaria da soberanía da nación, como nas Constitucións de 1812 e 1837, senón que volve á fórmula histórica tradicional de soberanía compartida polas Cortes e o Rei. O dominio da Coroa sobre as demais institucións artellouse a través da prerrogativa fundamental de poder nomear o Xefe de Goberno, dándolle ao mesmo tempo a potestade de disolución das Cortes. Pretendíase ser un instrumento rexo moderador, pero en realidade, e como demostrarán os propios feitos, favoreceu as situacións políticas partidarias, sendo esta unha das principais causas das sucesivas crises de goberno e, ao final, da dexeneración do o propio sistema.

Aínda que a Constitución de 1845 quería ser, como dicía o seu Preámbulo, unha reforma da Constitución de 1837 para perfeccionala e afondala nun sentido liberal, o certo é que se trataba dunha Constitución radicalmente nova. Estaba dirixida a potenciar a posición da Coroa e a consolidala. unha burguesía moderada que buscaba o medio correcto entre o radicalismo revolucionario e o conservadurismo do Antigo Réxime.

AXÚDANOS A SEGUIR ESCRIBIENDO

Para aumentar a calidade das nosas publicacións, necesitamos máis tempo. Podes axudarnos comprando a través destas ligazóns de Amazon. Deixamos o seguinte que pode ser útil e interesante:

REFERENCIAS

 1. HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO. 1 Bachillerato. Coord Eugenio García Almiñana. ECIR Editorial.
 2. HISTORIA 4º: Ciencias Sociales. M. Burgos, J. Calvo, M. Jaramillo, S. Martín. Editorial Anaya.
 3. Sermos Galiza: Vía Galega difunde un vídeo da Revolución Galega de 1846
 4. El Ideal Gallego: Los mártires de Carral que se alzaron en La Coruña
 5. La Voz de Galicia: Un revolucionario de 1846 en Corcubión y Cee: Hermógenes Villanueva
 6. Galicia Latina: La revuelta de 1846
 7. Eco Republicano: Los Mártires de Carral, 26 de abril de 1846
 8. ABC: El mito nacionalista de Carral
 9. Terra e Tempo: Historia e mito
 10. Cultura galega: Ramón Rúa Figueroa. Enxeñeiro de minas e membro da xeración provincialista de 1846
 11. Fundacion Domingo Fontan: LA REVOLUCIÓN GALLEGA DE 1846
 12. Galicia pueblo a pueblo: RUTA DE LOS MÁRTIRES DE CARRAL
 13. Boletín Oficial de la Provincia de Lugo – Núm. 4 – 9 xaneiro 1856
 14. La Oliva – Periódico de política, literatura e intereses materiales – Ano I Número 25 – 26 abril 1856
 15. La Oliva – Periódico de política, literatura e intereses materiales – Ano I Número 28 – 7 maio 1856
 16. La Revolución – Periódico oficial de la Junta Superior de Galicia – Número 2 – 1846 abril 19
 17. Congreso: Sesións Historicas do Congreso dos Deputados
 18. Congreso: 1837 – Mayoria Isabel II
 19. Congreso: Const1812
 20. Congreso: Const1837
 21. BOE Histórico: Gaceta de Madrid Nº 3199 del LUNES 3 DE JULIO DE 1843.
 22. BOE Histórico: 1843/3200/A00003-00003.pdf
 23. BOE Histórico: 1843/3205/A00003-00003
 24. https://www.boe.es/gazeta/dias/1838/11/30/pdfs/GMD-1838-1475.pdf
 25. http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/47200
 26. Congreso: Constitución de 1845
 27. Wikisource: La Revolución. Periódico oficial de la Junta Superior de Galicia. núm. 1
 28. Reseña Histórica de los últimos acontecimientos políticos de Galicia, por Don Juan Do-Porto (1846): http://biblioteca.galiciana.gal/es/consulta/registro.do?id=4419
 29. Nosdiario: 175 anos da batalla cacheiras
 30. Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de ultramar, página 56, Tomo XVI, Madrid 1850, Pascual Madoz
 31. “Revolución Galega de 1846 “, Francisco Tettamancy Gastón (La Coruña 1854 – 1921)
 32. La Revolución Gallega de 1846 Francisco Tettamancy Gastón
 33. NosDiario: Para que nos teman e nos respecten. A revolución galega de abril de 1846

Verified by MonsterInsights