Temas

Galicia Alive é unha páxina na que se expón a cultura galega en cada un dos seus aspectos. En cada unha das súas pestañas poderás descubrir diferentes cousas.
En Novas atoparás unha listaxe de xornais galegos (tanto en galego como en castelán). En Política tamén se expoñen os partidos políticos con cadanseu enlace as correspondentes páxinas web.

Nos temas de interese atoparás información de Galicia. Con isto Galicia Alive pretende ser un referente en Galicia e fóra das súas fronteiras para a busca de información relacionada coa súa xeografía, cultura e oportunidades. Atopa equipo para facer deporte, grupos de música, establecementos, aloxamentos et cetera.

Aínda así, o mellor atópase no teu perfil. Rexístrate e obterás e terás acceso a máis información, enlaces de interese e aplicacións móbil. Ademais de ter a posibilidade de colaborar con nós incluíndo os datos do teu establecemento, equipo, hotel, escola ou banda de música.

Temas de interese


galiciaalivetraballo400x400

galiciaaliveresearching400x400

galiciaaliveturismo2400x400

galiciaalivemusic2400x400

galiciaalivedeporte400x400

Verified by MonsterInsights