Cesteiros - Rodrigo Cuevas

CESTEIROS

Somos pobres cesteiros
Cestos que compoñer
Pobreciños de nosoutros
que vamos a morrer
Fame que teño, vaia por Dios!
No sei se é fame ou será tos
Entra pola boca e sae polos pés
porque este mundo foi feito al revés
Cando vamos para a feira
Cos cestas a vender
chamamos as mulleres
que nolos veñan a ver
E son bos cestos, e son, son, son
que como os meus non hai ningún, non
E son bos cestos, míremos ben
que como os meus xa non os fai ninguén
Cando vamos para a vila pola Calle Real
quedan as señoritas sentadas nun portal
Elas, moi empolvadas, salen ó mirador
falando polos dedos palabriñas de amor
E son bos cestos, e son, son, son
que como os meu non hai ningún, non
E son bos cestos, míremos ben
que como os meus xa non os fai ninguén
Fame que teño, vaia por Dios!
No sei se é fame ou será tos
Entra pola boca e sae polos pés
porque este mundo foi feito al revés

CESTEROS

Somos pobres cesteros
Cestas que componer
Pobrecitos de nosotros
que vamos a morir
El hambre que tenemos, ¡vaya por Dios!
No se si es hambre o será tos
Entra por la boca y sale por los pies
porque este mundo fue [ha sido] hecho al revés
Cuando vamos a la feria [mercado]
con las cestas para vender[las]
llamamos a las mujeres
que nos las vengan a ver
Y son buenas cestas, y son, son, son
que como las mías no hay ninguna, no
y son buenas cestas, míre(me)las bien
que como las mías ya no las hace nadie
Cuando vamos para la villa por la Calle Real
quedan las señoritas sentadas en un portal
Ellas, muy empolvadas [polvos de maquillaje], salen al mirador
hablando por los dedos palabritas de amor
Y son buenas cestas, y son, son, son
que como las mías no hay ninguna, no
y son buenas cestas, míre(me)las bien
que como las mías ya no las hace nadie
El hambre que tenemos, ¡vaya por Dios!
No se si es hambre o será tos
Entra por la boca y sale por los pies
porque este mundo fue [ha sido] hecho al revés

Ayúdanos a seguir escribiendo

Comprando algo que necesites en Amazon a partir de los links que tenemos, nos ayudas a seguir escribiendo:

Verified by MonsterInsights