Terbutalina - Compostela

Música 400x400

Terbutalina – Compostela

E perdes o bus e escúpeche unha baldosa

Eu tamén escupiría se me pisasen todo o día

E cheghas tarde a clase e suspendes un examen

Verified by MonsterInsights