Da filosofía do bueno

E Galicia non cambia, segue igual. Bueno, que se lle vai facer. Poucas veces escoitei unha actitude máis covarde ante a vida ca esta.

Cando me refiro á Filosofía do Bueno, refírome a esa actitude derrotista e conformista. Unha actitude que nos leva ao afundimento e ao estancamento en todos os aspectos. Non cambia Galicia? Cambia ti primeiro. Cambia aos que están ao teu redor. Cambia o pesimismo e derrotismo por esperanza e gañas de vitoria.

Cambia o galeguiño por un férreo galaico ou guerreiro celta. Galicia non pode cambiar se non cambian as súas xentes.

Esta filosofía pesada e triste debe ser mudada, polo caso contrario, pola Filosofía do bueno positiva. Porei un claro exemplo:

Parece que chove. Bueno, vamos alá.

Esta debe ser a actitude. Se temos unha meta, debemos perseguila sen importar as condicións nas que nos atopemos. Se chove teremos que apañarnos para sacalo que teñamos que facer adiante mediante esforzó e perseverancia. Se a nosa meta é cambiar Galicia non podemos dicir:

Bueno, agora que se lle vai facer, xa é moi tarde.

MAL!!! A actitude debe ser xusto a contraria:

Bueno, non nos queda outra. Imos alá!

Xa o dixo un dos grandes físicos da historia: Se queres obter resultados distintos, non fagas sempre as mesmas cousas. Cambia!

1 thought on “Da filosofía do bueno

Comments are closed.

Verified by MonsterInsights