Tailandia e Cambodia en 17 días: Comunicación

A comunicación en países estranxeiros é moi importante, tanto para nós como para ás persoas (familiares e amigos) que non veñen, para mantelos tranquilos. Por este motivo é importante que estean ó tanto de cando e cando non podemos comunicarnos con eles.

En función do lugar onde esteamos actuaremos de distinto xeito.

Verified by MonsterInsights