Nova Lareira

En Galicia as mellores historias, contos e conversas nacían da compaña das lapas dunha lareira. Escribe o nome da túa lareira e despois explica en detalle o tema do que queres falar.